روایت فرزین از صدرنشینی ایران در منطقه+ جزئیات

محمدرضا فرزین در نشست خبری سلسله نشست‌های خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم با بیان اینکه این نشست فرصتی است که ما به تحلیل متغیرهای اقتصادکلان بپردازیم، اظهار داشت: مهمترین متغیر رشد اقتصادی است و چراکه نشان دهنده وضعیت کشور در مقایسه با رقبا و کشورهای منطقه است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ٩۵ در سال‌های ٩٧ و ٩٨ کاهشی بود و در دوران کرونا روند کاهشی داشت اما سال ١۴٠٢ نرخ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد که این نرخ بدون نفت ٣.۶ درصد بوده‌است.

وی ادامه داد: در سال ١۴٠٢ رشد اقتصادی با قیمت بازار معادل ۵ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد در منطقه از آن ایران بود و این عدد بسیار قابل توجه است. همچنین نرخ رشد اقتصادی بخش انرژی در سالهای ٩٧ و ٩٨ به شدت کاهش داشت اما در سال ١۴٠٢ این بخش به ١۴.٧ درصد رسید. در این مدت تنها بخشی که نرخ رشد مناسبی نداشت کشاورزی بود که بخشی از آن به دلیل شرایط آب و هوایی بوده‌است اما در حوزه خدمات که سهم ۵٠ درصدی در GDP را دارد شاهد رشد قابل توجهی بودیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته به ٧.٢ درصد رسید در حالیکه این عدد در سال ٩٧ بیش از منفی ١۵ درصد بود.  همچنین در سال ١۴٠٢ در بخش ساختمان نرخ رشد تشکیل سرمایه ٧.٢ درصد شد در حالی این عدد هم در سال ٩٧ منفی ١١.۶ درصد بوده‌است. نرخ رشد در بخش ماشین آلات هم از منفی ٢١ درصد به ٧.٩ درصد رسید و تمام این اعداد نشان می‌دهد که در آینده نرخ رشد مناسبی خواهیم داشت. 

فرزین با بیان اینکه میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم بالاترین رشد را داشت، گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته ۴.۵ درصد بوده که از همه دوران از سال ١٣٧۶ به بعد این میانگین بهتر بوده‌ است.

وی همچنین درباره بهبود شاخص نرخ بیکاری اظهار داشت: متغیر نرخ بیکاری از ١٢.٣ درصد در سال ٩٧ به ٨.١ درصد  در سال ١۴٠٢ رسیده است که این با افزایش نرخ مشارکت همزمان بوده که نشان می‌دهد سرمایه گذاری‌هایی انجام شده‌است و این رشد از محل افزایش سرمایه‌گذاری بوده‌است.

فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم و بهبود متغییر ضریب جینی گفت: هر چند از محل یارانه ٣٠٠ و ۴٠٠ هزار تومانی تورم حاصل شد اما قدرت خرید مردم را افزایش داد و شاخص ضریب جینی هم بهتر شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.