زاکانی مدعی شد: در مترو حجاب‌بان‌ نداریم+‌ فیلم

علیرضا زاکانی در میز فرهنگی امشب گفت:‌ برخی عناصر برای خودشان آرم و لباس درست کرده بودند که تا دیدم دستور دادم حق ندارند وارد مترو شوند.


بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.