عضو کمیته انضباطی به کمیته اخلاق احضار شد

با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، یکی از اعضای کمیته انضباطی باید در این کمیته حضور یابد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون در نامه‌ای به رئیس کمیته انضباطی خواست که با عنایت به مصاحبه اخیر عضو کمیته انضباطی (رضا جاودانی) در یکی از رسانه‌ها، مستندات لازم پیرامون ادعاهای نامبرده مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال را به قید فوریت کمیته اخلاق ارسال کند تا تصمیم قانونی در این باره اتخاذ شود.

بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک لازم وفق مقررات و آئین نامه‌های کمیته اخلاق برخورد خواهد شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.