واکنش پور محمدی به یک سئوال مهم /راهکارجدی برای نقد کردن چک برجام+فیلم

پورمحمدی: نمی‌خواهیم شعر بگوییم که اگر کسی گفته چکی است که باید نقد شود ما بگوییم چک بی‌محل بوده است.

ما با گذشته تفاوت داریم و موقعیت‌مان برجسته است و جای نگرانی نیست.

دیدید مال‌خرها در بازار چک بی‌محل را با یک عددی نقد می‌کنند؟ چه چک با محل چه چک بی‌محل به ما بدهند مثل مرد آن را در بازار نقد می‌کنیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.