تورم سالانه خوراکی در اردیبهشت برای هر دهک چقدر بود؟+جدول

وقتی صحبت از تورم می‌شود منظور تغییرات قیمت در تمامی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد ایران است. اما مرکز آمار ایران آمارهای مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را نیز به تفکیک کالاهای خوراکی و غیرخوراکی اعلام کرده است.

خبر مرتبط
خبر خوش فرزین درباره تورم/آخرین تغییرات متغیرهای پولی

رییس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم کاهشی شدند.

بررسی تورم اردیبهشت ماه به تفکیک کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در کل کشور نشان می‌دهد تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی ۳۸.۸ درصد و تورم سالانه کالاهای خوراکی ۳۳.۷ درصد بوده است. اما اصابت این تورم به دهک‌های مختلف جامعه یکسان نبوده است.

براساس این آمارها، تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در دهک دوم کمترین سطح و در دهک‌های نهم و دهم مشترکا بیشترین سطح را داشته است. از سوی دیگر تورم سالانه کالاهای خوراکی در میان دهک‌های جامعه نشان می‌دهد دهک اول تجربه کمترین نرخ تورم سالانه در کالاهای خوراکی و دهک دهم تجربه بیشترین نرخ تورم سالانه در این کالاها را داشته است

030319

 

روند صعودی تورم خوراکی‌ها از دهک اول تا دهم

بررسی آمارهای تورم سالانه خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در اردیبهشت‌ ماه در سطح بالاترین نسبت به کالاهای خوراکی قرار گرفته است. بر این اساس تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد و تورم کالاهای خوراکی معادل ۳۳.۷ درصد بوده است. به بیان دیگر میزان گران شدن کالاهای غیر خوراکی نسبت به خوراکی در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال بیشتر بوده است.

بررسی تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های مختلف به تنهایی نشان می‌دهد سطح تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در تمامی دهک‌ها از تورم سالانه کالاهای خوراکی بیشتر بوده است. البته که این اختلاف میان تورم سالانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها، در دهک اول بیشترین سطح و دهک دهم کمترین سطح را داشته است.

بر این اساس کمترین سطح تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی مربوط به دهک دوم و معادل ۳۷.۶ درصد بوده و از سوی دیگر بیشترین تورم سالانه مشترکا مربوط به دهک نهم و دهم و معادل ۳۹ درصد بوده است.

همین بررسی در تورم سالانه کالاهای خوراکی تجربه متفاوتی را نشان می‌دهد. طبق این آمارها می‌توان مشاهده کرد روند تورم سالانه کالاهای خوراکی از دهک اول تا دهم صعودی داشته است. به طوریکه تورم سالانه کالاهای خوراکی در دهک اول معادل ۲۷.۴ درصد و در دهک دهم معادل ۳۶.۱ درصد بوده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.