استعفای کابینه مصر تقدیم شد

دفتر ریاست جمهوری مصر با اعلام این خبر بیان کرد که رئیس جمهور مصر، مدبولی را مامور تشکیل کابینه فن سالار کرده است تا محقق کننده اهدافی از جمله حفظ امنیت ملی مصر در سایه چالشهای منطقه‌ای و بین المللی باشد و اهتمام ویژه به مصری‌ها به ویژه در بخش بهداشت و آموزش و توسعه مشارکت سیاسی داشته باشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.