خبر خوش وزیر علوم درباره ساخت خوابگاه‌های جدید توسط دانشگاه‌ها

محمدعلی زلفی گل در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره ساخت خوابگاه متاهلی، اظهار کرد: برای خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌ها بسیج شده و بر اساس مجوز دولت برای مولدسازی، دانشگاه‌ها اموال مازاد خود را در کمیسیون مولدسازی مطرح کرده و به فروش می رسانند و با بودجه آن، خوابگاه متاهلی می‌سازند.

ادامه دارد ...

خبر مرتبط
ماجرای انتشار گاز سمی در خوابگاه پسرانه دانشگاه اصفهان چه بود؟

در پی اسپری کردن افشانه فلفل در یکی از اتاق های خوابگاه پسرانه توسط دو دانشجو دانشگاه اصفهان اعلام کرد که این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و دانشجویان متخلف شناسایی شدند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.