خبر خوش برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰

داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی با عنوان خبر خوش برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰، نوشت: ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت باقیمانده مطالبات پاداش پایان خدمت ناشی از اعمال رتبه بندی بیش از ۶۶ هزار نفر از معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ تامین و تخصیص پیدا کرد.

171178257

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.