کشاورزی چقدر در اشتغال مردان ایرانی سهم دارد؟

داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲، نسبت کشاورزان به کل شاغلین کشور در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود.

مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر نقش پررنگ کشاورزی در اشتغال مردان 6 استان/ تهران کمترین سهم را ثبت کرد بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.