بررسی آمارهای جمعیتی/ حال جمعیت کشور خوب نیست

آمارهای جمعیتی بیانگر این است که حال جمعیت کشور خوب نیست. دولت و مجلس در سال‌های اخیر با ارائه بسته‌های تشویقی اقتصادی و وضع قانون جوانی جمعیت در صدد افزایش جمعیت کشور برآمدند، اما واقعیت امر این است که روند جمعیتی کشور کماکان در شیب کاهش موالید قرار دارد.

مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر سیر نزولی میزان تولد در 7 سال اخیر/ هشدار برای ثبت رکوردهای بدتر بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.