بازرسی از مقر المپیک زمستانی ۲۰۲۶ / ماجرا چیست؟

جستجو از مقر بنیاد بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ که از ۶ تا ۲۲ فوریه در میلان (ایتالیا) برگزار می‌شود، انجام شد. 

اسکای اسپورتس ایتالیا گزارش داد، گارد امنیت اقتصادی ایتالیا در حال انجام تحقیقات از سه مدیر اجرایی از جمله رئیس پیشین هیئت‌مدیره صندوقی است که برگزاری بازی‌ها به وی سپرده شد. این اتهامات مربوط به انتخاب حامیان مالی و تامین کنندگان فن‌آوری برای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ است. 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.