وزیر خارجه مصر راهی تهران شد

طبق گزارش الیوم السابع، وی ضمن اعلام ایستادگی قاهره در کنار تهران در این شرایط دشوار گفت: سامح شکری پس از پایان مراسم به مصر بازخواهد گشت.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.