1210 میلیارد دلار ضربه تحریم به ایران

حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: هزینه کل تحریم ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا۱۴۰۱ برابر ۱۲۱۰ میلیارد دلار است. یعنی سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد سرانه از دست رفته است. در این دوره ۱۲ ساله سرانه از دست رفته هر ایرانی ۱۲۰۲ دلار در سال است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.