واگذاری 99 ساله اراضی نهضت ملی مسکن به مردم

ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه یکی از اقدامات دولت در حوزه مردمی سازی و استفاده از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی  واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی بوده است گفت: این برنامه به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی اجرا شده است .

وی ادامه داد: متقاضیان در این طرح ها باید فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن باشند و از سوی دیگر  با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می شود.

مالکی اظهار کرد:  ساخت واحد در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می شوند. 

او بیان کرد:  در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌ شود و در اختیار دولت باقی می ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفا حق بهره برداری‌از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۰۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.