ایران با کدام کشورها قرارداد مهم اقتصادی دارد؟

«محمد مخبر»معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که معاونین وزارتخانه های مربوطه حضور داشتند، با اشاره به موفقیت سیاست خارجی دولت سیزدهم در گسترش ارتباطات و دیپلماسی بین المللی تأکید کرد: در این دولت با کشورهای همسو،‌ همسایگان و مستقل روابط بسیار مستحکمی برقرارشده است و همچنین عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای مهم بین المللی امکانات و ظرفیت های فوق العاده ای است که باید وزارتخانه های ذیربط تفاهم ها،‌ توافق ها و قراردادهای سفرهای خارجی رئیس جمهور را پیگیری و عملیاتی نمایند.

خبر مرتبط
مخبر: تمامی پیشرفت‌های کشور آثار زحمات معلمین است

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: همه ما مدیون تلاشها و زحمات معلمان هستیم و تمامی پیشرفتها و دستاوردهای کشور آثار خدمات و زحمات معلمین است.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: یک طرف مهم مذاکرات رئیس جمهور و مقامات دولتی با سران سایر کشورها،‌ دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها هستند که معاونین مربوطه برای پیگیری طرح ها و پروژه های مشترک همکاری با کشورهای خارجی مسئولیت جداگانه و ویژه ای برای عملیاتی شدن توافقات صورت گرفته با کشورها را دارند.

مخبر از معاونین وزارتخانه های پیگیر طرح های مشترک همکاری با کشورهای خارجی خواست تا ظرف ده روز آینده در یک برنامه عملیاتی زمانبندی شده تمامی توافق ها،‌ تفاهم ها و قراردادها پیاده سازی و تدوین و براساس آن گزارش عملکرد ماهانه ارائه شود.

در این جلسه اعلام شد، در ۸۰۰ مذاکره انجام شده با سران کشورهای خارجی تاکنون ۲۵۰ تفاهم نامه،‌ ۱۷۶ توافق نامه و ۱۲۱ قرارداد در حال اجرایی و عملیاتی شدن است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.