28 زندانی پاکستانی آزاد می‌شوند

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان، ۲۸ تبعه پاکستان که به جرم ورود غیرقانونی و صید غیرمجاز در زندان به سر می‌بردند، با استفاده از رافت اسلامی و با تعلیق بخشی از مجازات حبس آنان، آزاد و به کشور خود بازگردانده می‌شوند.

وی افزود: در چارچوب توافقات به عمل آمده با پاکستان، برخی اتباع ایرانی زندانی در این کشور نیز آزاد خواهند شد و این فرآیند میان ۲ کشور تا تعیین تکلیف تمامی افراد بازداشتی در ایران و پاکستان، ادامه خواهد داشت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.