دانشگاه کلمبیای آمریکا دانشجویان معترض را تهدید کرد

در نامه‌ای در این باره که به دست الجزیره رسیده آمده است که استقرار غیرقانونی و ایجاد اختلال در محیط دانشگاه باعث رقم خوردن شرایطی ناخوشایند برای اعضا شده است.

خبر مرتبط
واکنش رئیسی به سرکوب شدید اعتراضات ضداسرائیلی در دانشگاه‌های غربی

رئیس جمهور تصریح کرد: خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه رویدادی بزرگ و دارای ابعادی وسیعی است که با ضرب و شتم، بازداشت و اعمال خشونت خاموش نمی‌شود‌.

در این نامه آمده است: ما از اتخاذ چنین اقداماتی ناراحت هستیم اما باید نظم را در محیط دانشگاه برقرار کنیم تا تمامی دانشجویان بتوانند کارشان را در این ترم انجام داده و برای امتحانات درس بخوانند.

سرکوب تظاهرکنندگان در دانشگاه کلمبیا در نیویورک موجی از فعالیت را در دانشگاه‌های سراسر آمریکا به راه انداخت که براساس آخرین گزارش‌ها بیش از ۹۰۰ بازداشتی داشته است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.