هشدار سخنگوی صنعت برق به مشترکان پرمصرف

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر  با بیان این مطلب گفت: بیش از ٦٠ درصد مصرف برق شبکه به وسیله کنتورهای هوشمند مدیریت می شود و از مجموع ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار کنتور هوشمند نصب شده ، بیش از ٢ میلیون و ٤٠٠ هزار کنتور برای مشترکان خانگی نصب شده است.

وی با اشاره به اینکه تامین برق متقاضیان جدید صرفا با نصب کنتورهای هوشمند انجام می شود ،پایش برخط مصرف برق ادارات و نهادهای غیر دولتی مانند شهرداریها و سایر مشترکان را از قابلیتهای این تجهیز عنوان کرد که به عنوان مثال صنعت برق را قادر می سازد مطابق مصوبه هیات وزیران ،کاهش ٣٠ درصدی مصرف برق ادارات در ساعات کاری و کاهش ٦٠ درصدی مصرف پس از پایان ساعات اداری در تابستان را تحت نظارت و پایش قرار دهد.

سخنگوی صنعت برق، مصرف برق ٧٥ درصد مشترکان را زیر الگو و ٢.٥ تا ٣ درصد مشترکان را بیش از ٢.٥ برابر الگو ذکر کرد و افزود: مصرف برق برای مشترکان با بیش از ٢.٥ برابر الگو با نرخ برق تجدیدپذیر و به قیمت هر کیلوواتساعت ٢٧٠٠ تومان محاسبه می شود و این میزان برای مشترکانی که زیر الگو مصرف می کنند ١٠٠ تومان به ازای هر کیلوواتساعت است.

وی با اشاره به پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از دستکاری کنتورهای نسل جدید، نصب کنتورهای هوشمند زیر ترانسفورماتورهای عمومی توزیع را از جمله اقدامات برشمرد و اظهار داشت: در صورت کشف و ضبط دستگاههای غیر مجاز تولید رمز ارز، این تجهیزات حتما امحاء می شود و مضاف بر آن باید به ازای هر کیلوواتساعت مصرف برق غیرمجاز، حدود ٤ هزار تومان پرداخت کنند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.