اطلاعیه مهم سازمان هواپیمایی درباره خرید و استفاده از جت‌های شخصی

در این اطلاعیه آمده است: به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری‌ هواپیمای شخصی به تصویب رسید. براساس این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط‌، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی کند. همچنین بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق‌ استانداردهای پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است.

در این راستا خبرنگاری در سال گذشته در مصاحبه‌ای با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به پرسش درباره مالکیت خصوصی هواپیماهای خصوصی می پردازد، اما پس از انتشار مطالبی در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که خرید جت‌های شخصی به‌تازگی برای عموم آزاد شده است. این در حالی است که این موضوع نه تنها اتفاق جدیدی نبوده، بلکه آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری ‌هواپیمای شخصی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. بر این اساس رویکرد سازمان هواپیمایی کشوری از ابتدا ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای ورود به صنعت هوایی در چارچوب قوانین و مقرارت موضوعه کشور بوده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.