ارزیابی دوباره 129 ساختمان ناایمن تهران/ ادامه بازرسی ایمنی مراکز مختلف در سال جاری

 قدرت اله محمدی درباره بازرسی از ساختمان‌های ناایمن در تهران گفت: تاکنون بازرسی از وضعیت ایمنی بیش از ۵۳ هزار ساختمان در تهران انجام شده و موارد نا ایمنی به مالکان آنها اعلام شده و نحوه انجام موارد ایمنی نیز به صورت دستورالعمل و متناسب با شرایط هر ساختمان برای آنها ارسال شده است.  

وی افزود: همکاران من در آتش‌نشانی هر روزه بازدید از مراکز مختلف را در دستورکار قرار دارند و هر روز تعداد مراکزی که تائیدیه دریافت می‌کنند یا در حال انجام دستورالعمل ها هستند رو به افزایش است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به لیست ۱۲۹ ساختمان دارای وضعیت بحرانی ایمنی گفت: از ۱۲۹ ساختمان ناایمنی که آخرین بار مطرح شد، با اقدامات انجام شده تعدادی از ساختمان‌ها دستورالعمل‌ها را اجرا کردند و مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند در حال حاضر تعداد این ساختمان‌ها به کمتر از ۷۵ ساختمان رسیده است که البته در بین آنها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها و ... نیز قرار دارند.

محمدی با اشاره به روند انجام این دستورالعمل ها گفت: در ابتدا همکاران ما از مراکز مختلف بازدید می‌کنند و تمام نکات ایمنی رعایت نشده را مشخص می‌کنند. سپس این ساختمان ها بر اساس مشکلاتشان، دسته بندی می‌شوند. پس از دسته‌بندی ساختمان‌ها، دستورالعمل ایمنی برای آنها تهیه و برای مالکان ارسال می‌شود. مالکان نیز بر اساس آن باید اقدام به ایمن سازی کنند. سپس دوباره ساختمان‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تائیدیه ایمنی دریافت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با تاکید بر اینکه روند ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز با قوت ادامه دارد، گفـت: با توجه به مهلت‌های تعیین شده برای ایمن‌سازی و رفع نواقص و خلاءهای موجود، در خرداد امسال، آخرین آمار ساختمان‌های نا ایمن اعلام می‌شود.  

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.