رد ادعاها درباره آلودگی پرتوی رود ارس

محمدرضا کاردان اظهار کرد: باید بگویم که از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۱۰ نوبت و به شکل غیر برخط کار نمونه‌برداری از رسوب و آب رودخانه ارس انجام گرفته است. بعد از بررسی‌های دقیق در آزمایشگاه‌های معتبر مرکز نظام ایمنی و اندازه‌گیری‌هایی که انجام شد، باید قاطعانه اعلام داشت که تاکنون هیچ آلودگی پرتوی غیرعادی در رود ارس مشاهده نشده است.

وی افزود: همچنین به‌منظور اطمینان خاطر هموطنان و برای نخستین‌بار یک دستگاه اندازه‌گیری آلودگی پرتوی برخط در زیر آب را در ایستگاه پلدشت نصب کردیم. این ایستگاه که در سال گذشته نصب شد و به شکل برخط اطلاعات مربوط به مواد پرتوزا در رودخانه ارس را در صورت مشاهده به مرکز نظام ارسال می‌کند و این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در حال اندازه‌گیری است.

کاردان ادامه داد: مسائلی که در مورد رودخانه ارس بیشتر مطرح می‌شود، مربوط به آلودگی در مورد فلزات سنگین است. این موضوع همان چیزی است که توسط مسؤولان سازمان محیط زیست مطرح می‌شود و در مورد آلودگی پرتوی نه منبعی وجود دارد که ارس را آلوده کند و نه اینکه چیزی مشاهده شده است. نتایج مشخص بوده و همان‌طور که گفته شده به شکل ۲۴ ساعته کار پایش و اندازه‌گیری پرتوی در این رودخانه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در این زمینه به نیروگاه متسامور ارمنستان اشاره دارند که در این خصوص ذکر این نکته قابل توجه است که این نیروگاه از یک سو فاصله قابل توجهی با رودخانه ارس دارد و از سوی دیگر طراحی آن به شکلی است که با آب خنک نمی‌شود بلکه این کار با هوا انجام می‌گیرد. با این حال ما براساس وظایف خود و نیز حفاظت از محیط زیست و مردم به شکل برخط و غیربرخط کار پایش این رودخانه را دنبال می‌کنیم و آخرین مرحله اندازه‌گیری پرتوی از آب و رسوب ارس در اسفند ۱۴۰۲ انجام گرفت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.