تاکید عضو شورای شهر تهران بر جلوگیری از تخریب بناهای مجاور کاخ گلستان

 سید احمد علوی در بازدید از سرای کاظمی در محله امام زاده یحیی(ع) و کاخ گلستان واقع در منطقه ۱۲ گفت: امیدوارم با تشکیل هلدینگ گردشگری نسبت به ساماندهی موزه‌ها و خانه موزه‌هایی که در اختیار شهرداری تهران قرار دارد و اکنون کمتر از ۲۰ درصد آنان مورد بهره برداری قرار دارد، اقدام شود.

وی اظهار امیدواری کرد: نسبت به مرمت آثار تاریخی و میراثی شهر تهران و شناساندن آنان به شهروندان در سطح شهر و همچنین صنایع دستی و کارآفرینی به صورت یکپارچه هم اقدام شود.

به گفته علوی، همه این اقدامات برای این است که حال شهروندان تهرانی ما بهتر از اکنون باشد و ما هم بتوانیم به رشد و ارتقای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر تهران کمک کنیم.

علوی در بازدیدی که از مجموعه کاخ گلستان نیز داشت، بازگشایی درب تکیه دولت به کاخ گلستان را بسیار موثر دانست و افزود: کاخ گلستان تنها اثر میراثی تهران است که ثبت جهانی شده و حفظ این مجموعه و جلوگیری از تخریب بناهای مجاور آن بسیار مهم است.

همچنین در ادامه این بازدید تعدادی از مدیران شهری گزارشی از اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ در ایام نوروز ارائه دادند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.