پوتین:  نخبگان در کشورهای غربی در حال ترویج روس‌هراسی  هستند

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که گروهی از نخبگان در کشورهای غربی برای ترویج روس هراسی تلاش می کنند.

رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه با هیچ کشوری غیردوست نیست و تنها نخبگان غیردوست در کشورهای غربی با روسیه در تعارض هستند.

رییس جمهور روسیه گفت که مسکو می‌داند که نخبگان غربی پشت پروژه روس‌هراسی کشورهایشان هستند.

پوتین تاکید کرد که روسیه هیچگاه چنین اقدامی علیه کشورهای غربی انجام نمی دهد.

رییس جمهور روسیه گفت: ما هرگز کاری که رهبران این کشورها علیه فرهنگ روسیه انجام می دهند، انجام نمی دهیم. ما فرهنگ روسیه را بخشی از فرهنگ جهانی می دانیم و به این موضوع افتخار می کنیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.