میانگین تاخیرها در فرودگاه امام کاهش یافت

سازمان هواپیمایی کشوری، "سعید چلندری" در جریان بازدید کاپیتان "محمد محمدی بخش" رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) اظهار داشت: در عملیات نوروزی با توجه به هماهنگی و تعامل همه بخش‌ها، میانگین تاخیر پروازها در فرودگاه امام به ۲۱ دقیقه کاهش یافته است.

وی گفت: ۱۷۸ هزار و ۱۱۶ مسافر در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا اول فروردین ۱۴۰۳ از فرودگاه امام جابه‌جا شده‌اند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.