کهن‌ترین زبان از خانواده زبان‌های ترکی‌تبار ثبت ملی شد

حسین محمودی در اینباره اظهار کرد: زبان ترکی خلجی کهن‌ترین زبان از خانواده زبان‌های ترکی‌تبار است که در حال حاضر تنها گویش‌ورانی در منطقه مرکزی ایران دارد.

خبر مرتبط
خانه تاریخی حاتمی بروجرد ثبت ملی شد

عطا حسن‌پور از ثبت ملی خانه تاریخی حاتمی بروجرد خبر داد.

وی افزود: این زبان در استان مرکزی در شهر تلخاب واقع در شهرستان فراهان و برخی از روستاهای شهرستان‌های فراهان، آشتیان، تفرش و اراک تکلم می‌شود. با توجه به اینکه تعداد گویش‌وران این زبان زیاد نیست، به ‌شدت در معرض آسیب قرار دارد.

محمودی اظهار کرد: ثبت ملی ادبیات شفاهی زبان ترکی خلجی شامل ضرب‌المثل‌ها، اشعار محلی، چیستان‌ها و ... می‌تواند به بقای این سرمایه ملی یاری برساند.

خبر مرتبط
ثبت ملی دریاچه شورابیل در اردبیل

در جلسه شورای ثبت و حریم وزارت میراث‌فرهنگی با ثبت ژئوپارک دریاچه شورابیل در فهرست آثار ملی موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های اصیل هر سرزمین، بخش بزرگی از میراث فرهنگی ناملموس آن جوامع محسوب شده و خاستگاه و پیوند دهنده بسیاری از عناصر فرهنگی هستند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.