پاشنه آشیل پوتین / تلاش برای خنثی کردن بمب ساعتی

پوتین جنگ اوکراین را آغاز کرد تا نظم جهانی را تغییر دهد و دیگران را مجبور کند که طبق قوانین او زندگی کنند. برای این کار، او نیاز داشت که کشورش و منطقه نفوذ ژئوپلیتیکی را در برابر غرب و پروژه مدرن سازی که آن را نمایندگی می کند، قرار دهد. این اهداف نشان دهنده آمادگی پوتین برای شروع توسعه سرزمینی است: بسیاری از کشورهای دیگر در حال حرکت به جلو هستند و به سایر انواع انرژی ها متوسل می شوند تا منابعی برای آینده باقی بماند. اما روسیه از یک مدل رو به مرگ توسعه دفاع می کند، مدلی که نیاز به ایدئولوژی توتالیتر و امپریالیستی دارد.برای پوتین، این شرط بندی ارزشی دارد: پروژه پرهزینه او در اوکراین، آینده اقتصادی و جمعیتی کشور را روی میدان مین قرار داده ، اما کاملاً ممکن است که این مین‌ها تنها پس از ترک صحنه منفجر شوند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر پوتین روسیه را روی میدان مین قرار داد/ پاشنه آشیل کرملین بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.