بیشترین برف در کدام مناطق ایران آمد؟

وضعیت سطح پوشش برفی کشور در هفته دوم اسفند نشان از آن دارد که حوضه آبریز فلات مرکزی در بین سایر حوضه‌ها دارای بالاترین میزان سطح پوشش برفی بوده است.

سطح پوشش برفی کشور یکی از شاخص‌های مهم در تأمین آب موردنیاز در بخش‌های مختلف است و هرچه این میزان بیشتر باشد وابستگی تأمین آب از منابع زیر زمینی کاهش خواهد یافت.

بیشترین برف در این مناطق ایران آمد (هفته دوم اسفند 1402)
  بررسی وضعیت سطح پوشش برفی کشور در هفته دوم اسفندماه و در حوضه‌های آبریز اصلی کشور شامل دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج‌فارس و دریای عمان، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم نشان از آن دارد که بیشترین میزان سطح پوشش برفی در فلات مرکزی و کم‌ترین حوضه آبریز مرزی شرق بوده است.
براین‌اساس از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۱۴ اسفند در حوضه آبریز فلات مرکزی سطح پوشش برفی به ۸۲ هزار و ۲۱۶ کیلومترمربع رسیده است.

این میزان در سال آبی پارسال ۷۷ هزار و ۶۶۳ کیلومترمربع بوده است. همچنین میانگین ۱۷ساله آن نیز ۸۱ هزار و ۳۰۸ کیلومتر بوده که نشان از رشد وضعیت امسال دارد.

سطح پوشش برفی حوضه آبریز دریای خزر هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ اسفند به ۵۵ هزار و ۷۴۸ کیلومتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقم ۵۷ هزار و ۶۳۳ کیلومتر بود کاهش را نشان می‌دهد.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ اسفند ۳۰ هزار و ۵۳۱ کیلومترمربع سطح پوشش برفی دارد.

سال گذشته و در همین بازه زمانی سطح پوشش برفی این حوضه آبریز ۳۶ هزار و ۶۲۹ کیلومترمربع بوده که افت سطح پوشش را نشان می‌دهد.

سطح پوشش برفی در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴ اسفند به رقم ۲ هزار و ۸۶۷ کیلومترمربع رسیده که در مقایسه با چهارهزار و ۹۱۱ کیلومترمربع مدت مشابه سال گذشته کاهش سطح پوشش را نشان می‌دهد.

حوضه آبریز قره قوم هم از ابتدای سال آبی جاری تا چهاردهم اسفند یک هزار و ۶۵۹ کیلومترمربع سطح پوشش برفی دارد که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته که ۷۶۱ کیلومترمربع بوده رشدیافته است.

سطح پوشش برفی در حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری تا چهاردهم اسفند به عدد ۳۷۶ کیلومترمربع رسیده است.

این میزان در مقایسه با ۹۰۹ کیلومترمربع سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.