میانگین رشد حق‌الزحمه پزشکان در 12 سال اخیر چقدر بود؟

محمد رئیس زاده، با بیان اینکه وزیر بهداشت در آخرین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی در هفته گذشته حضور داشت، گفت: در این جلسه ۱۵ نفر از اعضای شورای عالی نقطه نظرات خود را در حوزه‌های پزشکی، داروسازان، دندانپزشکان، ماماها، علوم آزمایشگاهی و رشته‌های پروانه دار مطرح کردند و وزیر بهداشت نیز جمع بندی از اقدامات وزارت بهداشت ارائه کرد.

وی با اشاره به طرح موضوعات و چالش‌ها در حوزه‌های مختلف در جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی با حضور وزیر بهداشت، تصریح کرد: مقرر شد در جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام پزشکی با وزیر و معاونان وزارت بهداشت، این مشکلات مطرح و بررسی شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی از اتفاق نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در صورت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در سال آینده، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود. هر قدر تعرفه‌ها واقعی‌تر باشد، فشار اقتصادی تعرفه‌ها بر مردم کاهش می‌یابد اما هر قدر قیمت‌های دستوری تعرفه با نرخ واقعی، فاصله داشته باشد، این فاصله باید توسط جامعه پزشکی و یا مردم جبران شود.

رئیس زاده ادامه داد: واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی باعث زحمت بیشتر برای بیمه‌ها و نیز فراغ بال برای مردم و جامعه خواهد شد، بنابراین رسانه‌ها از وضع تعرفه متناسب با قیمت واقعی دفاع کنند.

وی با بیان اینکه افزایش تعرفه به معنی افزایش حقوق جامعه پزشکی نیست، یادآور شد: برخی افراد عنوان می‌کنند که حقوق کارگران ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته چگونه تعرفه پزشکی می‌خواهد رشد ۴۶ درصدی کند که در این خصوص باید گفت کمتر از یک سوم از تعرفه پزشکی مربوط به جز حرفه‌ای است. رشد حق الزحمه جامعه پزشکی در ۱۲ سال اخیر، معادل یک سوم میزان رشد سالانه حقوق کارگری و حدود ۹.۵ درصد بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تعرفه پزشکی مربوط به جز فنی و هتلینگ مراکز درمانی است که برای مواردی از جمله هزینه‌های سرباری، استهلاک، نیروی انسانی، تهیه مواد غذایی، صرف می‌شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.