این تصویر از نماینده رهبری وایرال شد+ عکس

تصویری از مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت منتشر شده که در حال خوردن غذای دانشجویی است.

عکسی از نماینده رهبری درحال خوردن غذای دانشجویی

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.