آزادی سه شهروند ایرانی از زندان‌های ویتنام

 سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام پنجشنبه اعلام کرد: در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، مدت محکومیت سه هموطن بازداشت شده در این کشور، که از ۲ تا ۷ سال حبس بود بر اساس قوانین ویتنام به شش ماه کاهش یافت و پنجشنبه پس از اتمام مدت حکم (با احتساب مدت بازداشت) به کشور بازگردانده شدند.

این سفارتخانه افزود: کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در ویتنام با حضور در جلسه دادگاه و با توجه به روابط خوب و دوستانه دو کشور و قرار داشتن در پنجاهمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور و همچنین رفتار مناسب و همکاری سازنده سه هموطن با مقامات پلیس استان خواستار حداقل مجازات برای ایشان شد که مورد موافقت مراجع ذیربط ویتنام قرار گرفت

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.