خبر بد برای تهرانی ها / آب جیره بندی می‌شود؟

محمدرضا خانیکی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت: دومین ماه فصل پاییز با ۱۸ میلیمتر بارش، در حالی به پایان رسید که سهم استان تهران از مجموع ریزش های جوی ثبت شده توسط شبکه سنجش ایستگاه های آب و هواشناسی، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب با کاهش ۴۴ و ۲۴.۶ درصدی مواجه بود.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اگرچه بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، انتظار فعالیت پدیده ال‌نینو و وقوع بارش های فرانرمالی در فصل پاییز و به ویژه ماه‌های آبان و آذر می رفت، ولی برخلاف الگوهای پیش بینی شده، دومین ماه فصل پاییز نیز با کاهش قابل توجه ریزش های جوی، به پایان رسید تا همچنان تمام امیدها معطوف به فعالیت سامانه های بارشی در ماه‌های آتی باشد.

خانیکی با بیان اینکه سامانه بارشی ۲۹ و ۳۰ آبان ماه، با ۱۰.۶ میلی متر بارش، حدود ۶۰% میزان ریزش های آبان ماه را به خود اختصاص داد، افزود: این سامانه بارشی نخستین برف پاییزی را در ارتفاعات لواسان، لار، طالقان و کن ثبت نمود و توانست بعد از ۲۸ روز با استقرار جبهه هوای کم فشار، دمای متوسط استان را نسبت به دوره نرمال، کاهش دهد و بارندگی های قابل توجهی را در حوضه آبریز سدها ثبت نماید؛ به گونه ای که حوضه آبریز سد طالقان ۲۸.۸ میلیمتر، سد امیرکبیر ۲۶.۳ میلیمتر، سد لتیان ۳۱ میلی متر، سد ماملو ۱۱.۹ میلیمتر و سد لار ۲۱.۶ میلیمتر بارش را در دوره فعالیت این سامانه بارشی تجربه نمودند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرمای حادث شده در سطح استان تهران این سامانه بارشی، تاثیر چندانی در افزایش آبدهی ایستگاه های هیدرومتری و به ویژه ورودی سدهای تامین کننده منابع آب استان نداشت، در نتیجه توجه به مولفه های مدیریت منابع و مصارف بیش از پیش ضروری است.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.