با مصرف این گیاه با استرس و آلزایمر خداحافظی کنید

از مهمترین ترکیباتی که در عصاره آبی این گیاه وجود دارد، میتوان به رزمارینیک اسید، اریوسیتین، آپی ژنین گلیکوزید، اوریگانول و اورسالیک اسید اشاره کرد. مشخص شده است که رزمارینیک اسید علاوه بر کاهش استرس  سبب بهبود یادگیری فضایی در بیماری آلزایمر میشود .

باید دانست که رزمارینیک اسید که فراوانترین ترکیب عصاره آبی این گیاه است، فعالیت جاروبگری قوی برای ترکیبات رادیکالهای آزاد دارد. از آنجایی که ترکیب  رادیکالی در بیماران آلزایمری به وفور تولید شده و سبب تخریب بافتی بسیار وسیع در مغز بیماران آلزایمری میشود، بنابراین با توجه به نوع ترکیبات موجود در عصاره گیاه مرزنجوش، این گیاه میتواند طیف وسیعی از اثرات آنتی اکسیدانی در مغز را داشته باشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.