آخرین ساعات خدمات درمانی در بیمارستان الشفا غزه/ راه‌اندازی گور دسته‌جمعی برای دفن جانباختگان

مدیر مجتمع بهداشتی شفا در غزه به شبکه الجزیره قطر گفت: مجروحان بیمارستان در شرایط اسفناک هستند. وی افزود که در نتیجه ادامه بمباران در اطراف بیمارستان‌ الشفا، آمبولانس‌ها قادر به خروج از آن نیستند.مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین مستقر در غزه افزود: تنها جایگزین، استقامت است و ما هر وسیله دستی که بتوانیم برای کمک به بیماران و مجروحان را آماده خواهیم کرد.

«منیر البرش» مدیرکل وزارت بهداشت در غزه نیز گفت: اگر زنده ماندیم، فردا گور دسته‌جمعی در مجتمع شفا را راه اندازی خواهیم کرد، چرا که نمی‌توانیم برای دفن آنها خارج شویم. وی افزود: اشغالگران صهیونیست به دنبال آن هستند که یک پیروزی خیالی را ایجاد کنند. البرش گفت که حمله به بیمارستان الشفاء حدود سه روز است که متوقف نشده است.

یک پزشک بیمارستان اندونزی به الجزیره نیز گفت: از مصر و کشورهای عربی می‌خواهیم که فوری و پیش از وقوع فاجعه در بیمارستان‌های نوار غزه دست کمک و یاری به سوی ما دراز کنند. «اشرف القدره» سخنگوی وزارت بهداشت غزه نیز در این باره خبر داد که عملیات جراحی در بیمارستان اندونزی به صورت کامل متوقف شده است. وی تأکید کرد: اسرائیل تمرکز خود را بر بمباران محوطه اطراف مجتمع پزشکی الشفا و سایر بیمارستان‌ها قرار داده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.