تصاویری از حملات شدید هوایی، زمینی و دریایی به نوار غزه

غره 3

غزه 2

غزه5

غزه5

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.