یزدان هوشور از دنیا رفت

 انجمن مفاخر معماری ایران در پی درگذشت یزدان هوشور پیام درگذشتی صادر کرد.

هوشور متولد سال ۱۳۱۶ در تهران بود. او سال ۱۳۴۳ مدرک کارشناسی معماری را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران دریافت کرده و دوره عالی شهرسازی را نیز در سال ۱۳۴۵ در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به پایان رسانده بود. 

او عضو هیات مدیره مهندسان مشاور معماری و محیط، انجمن مفاخر معماری ایران و از اعضای هیات مدیر موسسه مطالعاتی جهان باغ ایرانیان بود. 

محمد اسدی جوزانی دارفانی را وداع گفت

هوشور پیش‌تر معاون مدیر کل فنی وزارت کشور، معاون عمرانی استانداری کرمان، عضو شورای صندوق مشترک شهرداری‌ها، مدرس مدعو دانشگاه آزاد وارد تهران جنوب و مدرس مدعو موسسه آموزش عالی نهاوند بود. 

این معمار و هنرمند همچنین مدیر طرح جامع دانشگاه اراک، مدیر طرح دانشکده علوم‌پایه دانشگاه اراک، مدیر طرح کلیه ساختمان‌های آموزشی و غیر آموزشی پردیس اراک، مدیر طرح محوطه سازی دانشگاه اراک، مدیر طرح توسعه و عمران بندر لنگه و بندر گنگ، مدیر طرح جامع شهرستان بندر لنگه و مدیر طرح‌های نفصیلی بندر لنگه و بندر گنگ بود. 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.