امضای تفاهمنامه مشترک میان وزرای بهداشت و آموزش و پرورش

سه تفاهم‌نامه در راستای ارتقای سلامت دانش آموزان، بین وزرای بهداشت و آموزش و پرورش به امضا رسید.

در این نشست که با حضور بهرام عین اللهی و رضامراد صحرایی وزرای بهداشت و آموزش و پرورش و معاونان دو وزارتخانه‌ها برگزار شد، سه تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف سلامت به امضای وزرای بهداشت و آموزش و پرورش رسید.

بدعت گذاری جدید چمران در انتخاب هیات رئیسه!

در این نشست معاونان دو وزارتخانه در خصوص برنامه‌های توسعه سلامت در مدارس و ارتقای سلامت دانش آموزان به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.