تصمیم جالب وزیر خارجه سوئد برای سفر به کشورهای اسلامی

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد به سفرای کشورهای سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که کشورش برای بهبود روابط با کشورهای اسلامی در پی هتک حرمت قرآن کریم در سوئد مصمم است.

توبیاس بیلستروم گفت: من بیشتر دوره فعالیت خود را به ایجاد روابط با کشورهای اسلامی اختصاص خواهم داد و قصد دارم به این کشورها سفر کنم و در ماه سپتامبر به مناسبت هفته سازمان ملل در نیویورک از آنها برای مذاکره و گفتگو دعوت خواهیم کرد. "

جزئیات همکاری منافقین با داعش در ترور فرماندهان محور مقاومت + سند

به گزارش روسیا الیوم، وی گفت: من بیشتر دوره فعالیت خود را به ایجاد روابط با کشورهای اسلامی اختصاص خواهم داد و قصد دارم به این کشورها سفر کنم و در ماه سپتامبر به مناسبت هفته سازمان ملل در نیویورک از آنها برای مذاکره و گفتگو دعوت خواهیم کرد. "

وی تاکید کرد که این دیدار "فرصت خوبی" برای تبیین موضع مقامات سوئد در مورد آتش زدن قرآن در کشورش بود.

وی افزود: «این فرصت خوبی بود تا رویکرد خود را توضیح دهیم و آزادی‌های قانون اساسی در سوئد را تشریح کنیم.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.