جزئیات جدید از علت بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی

ستایشی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار مورد اشاره ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم امینی و حرفه خبرنگاری نداشته است. این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم امریکا داشته‌اند.  به زودی گزارش کاملی از این موضوع ارائه خواهد شد. آخرین دفاع از متهمان اخذ شده و پرونده در حال انشای رای است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.