هشدار مهم درباره وجود ۷ ابربحران در کشور

علی سعدوندی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سوالی که در ذهنم چرخ می‌زند، که آن این‌که گوشی که صدای فروش کیش و قشم را شنید و برآشفت، چطور صدای ابربحران بازنشستگی، ابربحران بانکی، ابربحران بیمه، ابربحران آب، ابربحران انرژی، ابربحران ابرتورم و ابربحران سرمایه‌گذاری را نه شنید و نه برآشفت.

هشدار سنگین یک کارشناس به وجود ۷ ابربحران/ صدای فروش کیش و قشم شنیده شد، اما صدای ابربحران‌ها نه شنیدند و نه برآشفتند

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.