نماینده مجلس: مخبر گفت همینی که هست! بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید

علیرضابیگی گفت : مشخصا ما از صحبت های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی استنباطمان این بود که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد.

غیرمسئولانه ترین پاسخی که می توان از یک مسئول شنید را ما دیروز از رئیس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم.

ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم. یعنی هر دو بهم می آییم و همینی که هست!

اگر شما نظر دیگری دارید و می توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می کنیم.

مشخصا ما از صحبت های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی استنباطمان این بود که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.