انتصابی تازه در صداوسیما

جلسه معارفه ی سرپرست جدید اداره‌ کل امور بین الملل معاونت برون مرزی رسانه ملی و تکریم مدیرکل سابق امور بین‌الملل صداوسیما با حضور احمد نوروزی، معاون برون مرزی، احسان کاوه، قائم‌مقام معاون و جمعی از مدیران شبکه‌ها و ادارات کل این معاونت برگزار شد.

این مراسم در پی حذف اداره‌ کل امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما از ساختار حوزۀ ریاست صداوسیما و انتقال بدنۀ اصلی آن به معاونت برون‌مرزی در راستای گام تحول‌ مدارانۀ دیگری از برنامه‌های تحول رسانۀ ملی برگزار شد و طی آن، نوروزی ضمن معرفی مرتضی اصغری به‌ عنوان سرپرست امور بین‌الملل معاونت که چند روز پیش طی حکمی‌بدین سمت منصوب شده بود، از خدمات علی فهیم دانش، مدیرکل سابق امور بین الملل سازمان تشکر و قدردانی کرد.

معاون برون مرزی در این مراسم با تأکید بر لزوم تعامل هر چه بیشتر شبکه‌ها با یکدیگر در معاونت برون مرزی گفت: انتظار داریم دایرۀ تعاملات و ارتباط معاونت برون‌مرزی با نهادهای بین‌المللی وسیع‌تر از گذشته شود و برای تمامی‌شبکه‌های این معاونت در این زنجیرۀ کاری نقش بیشتری تعریف شود.

وی افزود: بسط زمینه‌های تعامل اداره کل امور بین الملل با قطب‌های ارتباطی در مناطق هدف و کشورهای گوناگون صرفاً محدود به شبکه‌های معاونت برون مرزی نیست و از این پس همکاری بیشتر و بهتر این اداره کل با معاونت های سیما و سیاسی نیز در دستور کار معاونت برون مرزی و اداره‌ کل امور بین‌الملل آن است. در واقع، تمرکز این وظیفه در معاونت برون‌ مرزی نه تنها به‌ مثابۀ محدود شدن تعاملات بین‌المللی به این معاونت نیست، که باید برآورندۀ گسترۀ نیازهای صداوسیما در این راستا باشد تا به اهدافی که مدیریت کلان سازمان برای چابک‌ سازی، هم‌افزایی و بهره‌وری بیشتر ساختار عملکرد فعالیت‌های بین‌المللی رسانۀ ملی ترسیم کرده است، دست یابیم.

علی فهمیم‌ دانش، مدیرکل سابق امور بین‌الملل صداوسیما نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: معاونت برون مرزی در عرصه‌های متعدد دیپلماسی رسانه ای نمره قابل قبولی کسب کرده است؛ از جمله در مباحث مربوط به بازنمایی ابعاد افول آمریکا که شبکه‌های معاونت حضور هوشمندانه ای در این حوزه داشته اند و امیدواریم در مباحث همکاری‌های بین المللی، تقویت تعاملات بین المللی، حضور در سپهر بین المللی رسانه و تقویت دفاتر مختلف نمایندگی سازمان در خارج از کشور نیز، مسیری را که طی کرده ایم، با قدرت و قوت بیشتری ادامه و بهبود ببخشد.

همچنین، مرتضی اصغری، سرپرست جدید اداره کل اموربین الملل معاونت برون مرزی رسانه ملی نیز در بخش دیگری، مسئولیت حوزه بین الملل برون مرزی را امری خطیر و در عین حال سهل و ممتنع خواند و گفت: دیپلماسی رسانه ای در حوزه‌های مختلف بین الملل، باید به شکل خیلی قوی‌تری شکل بگیرد و جهت ها، سوگیری‌ها، حرکت ها و سیاست های مختلف سازمان صداوسیما در این رابطه موضوعات بسیار مهمی‌اند که باید به آنها توجه ویژه ای کرد. از این پس باید با علم و شناخت دقیق تری در مسیر حرکت کرد تا ذیل مفهوم دیپلماسی رسانه ای موفق به اتخاذ سیاست واحدی شویم که منتج به تشدید ضریب نفوذ تریبون رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در دنیا شود.

این مراسم با اعطای حکم سرپرستی به اصغری و تقدیر از خدمات ارزندۀ علی فهیم‌دانش پایان پذیرفت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.