اعضای شورای وزیران اتحادیه اروپا در آخرین نشست سال ۲۰۲۱ به اتفاق آراء توافق کردند به دلیل عدم پایبندی ترکیه به معیارها و اولویت‌های اروپا، مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه همچنان مسدود بماند.

در بیانیه پایانی این شورا ضمن اشاره به دوری فزاینده آنکارا از اتحادیه اروپا آمده است: متاسفانه در چنین شرایطی بررسی باز یا بسته شدن سرفصل‌های مذاکراتی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا غیرممکن است و شورا با آرای موافق تمام اعضاء به این‌ نتیجه رسیده است که توقف روند مذاکرات با ترکیه باید همچنان ادامه یابد.

در این بیانیه به تداخل و تضاد سیاست‌های خارجی ترکیه با اتحادیه در مسائل منطقه‌ای از جمله لیبی اشاره و نقض پیمان‌های گمرکی از سوی آنکارا مورد انتقاد اعضای شورا واقع شده است.

در بیانیه شورای وزیران اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از پسرفت فزاینده ترکیه در امور دموکراسی، حقوق بشر و حقوق پایه فردی، از رویکرد آنکارا در محدودیت آزادی بیان، اندیشه و همچنین عدم استقلال قوه قضائیه انتقاد شده است.

بنابر این گزارش، روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۵ آغاز شده، به دلیل تخطی آنکارا از معیارهای این اتحادیه از ماه می ۲۰۲۱ به و طور رسمی متوقف شده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.