منحنی نرخ بازدهی در 15 اردیبهشت1400+ نمودار

بررسی منحنی بازده استخراج شده از ۳۴ نماد اخزا نشان از مسطح شدن نرخها در سطح ۲۲.۲ درصد دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یکسال با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۱.۷۹ درصد رسید.

نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال نیز با یک دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۲.۱۷ و ۲۲.۳۲ درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۲.۵۷ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیور با تیتر نمودار کاهش نرخ سود در همه سررسیدها بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.