براساس آمارهای غیررسمی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت احمدی نژاد تاکنون موفق به کسب بیشترین آرای مردمی در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد شده است. این نتایج قطعی و نهایی نشده و به صورت غیررسمی است.

مازندران ۱۲ کرسی در مجلس دارد و در این دوره انتخابات ۱۲۸ نفر در مرحله پایانی با یکدیگر رقابت کردند.

علیزاده در حوزه انتخابیه دامغان پیشتاز است

 

طبق اعلام اولین نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه دامغان علی اکبر علیزاده با کسب رأی مأخوذه از مجموع آرای شمارش شده توانسته تاکنون پیشتاز باشد.

بعد از وی دانشجو و حسن بیگی در رتبه‌های بعد قرار دارند. این نتایج غیررسمی است و نتایج نهایی در ادامه اعلام می‌شود.انتخابات یازدهمین دوره شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دامغان و در ۹۳ شعبه رأی‌گیری با حضور مردم این شهرستان برگزار شد.

۶۳ شعبه رأی‌گیری در این شهرستان ثابت و مابقی سیار بودند. حسن بیگی نماینده دامغان در مجلس دهم بود.

مطهری در گرمسار و آرادان پیشتاز انتخابات است

اردشیر مطهری در پایان شمارش دور نخست آرای مأخوذه حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان طبق نتایج غیر رسمی انتخابات، تا کنون پیشتاز انتخابات است.

بعد از او مطهری زاده و رجبی قرار دارند.هنوز شمارش آرا در این حوزه انتخابیه ادامه دارد. کاتب و قبل از آن ترابی نمایندگان دور هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان بوده‌اند. در این حوزه رأی‌گیری مجموعاً ۸۸ شعبه اخذ رأی در گرمسار و آرادان وظیفه جمع آوری آرای مردمی را بر عهده داشتند.

«عباس گودرزی» در صدر شمارش آرای حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان

مطابق نتایج اولیه شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، «عباس گودرزی» در صدر شمارش آرای این حوزه قرار گرفته است.

 این نتایج مربوط به شمارش اولیه صندوق‌های شهری و روستایی بوده و نتایج تجمیع صندوق‌ها به طور رسمی اعلام نشده است.وی تاکید کرد: شمارش آرا هنوز نهایی نشده است.

بنابراین گزارش، مطابق آخرین آمار در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان «عباس گودرزی» نماینده فعلی مردم بروجرد در مجلس، پیشتاز انتخابات بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند