قرار است در این نشست هفتگی، علی ربیعی سخنگوی دولت پاسخگوی سوالات خبرنگاران درباره مسائل روز باشد.

 

این مطلب برایم مفید است