به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و دلار امروز نوسانات زیادی را تجربه کرد، طلا با وجود آنکه در ساعات نخست روز افزایش قیمت را تجربه کرد در حال حاضر با کاهش رو به رو شد، در مقابل بازار ارز و سکه روند افزایشی را حفظ کرده است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 27 تیر 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۰۴ (یک هزار و چهارصد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۲۶ درصدی به ۱,۴۲۲ (یک هزار و چهارصد و بیست و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۲ ۱۸ ۱.۲۶ امروز
۱,۴۰۴ -۱۱ -۰.۷۸ روز قبل
۱,۴۱۵ ۳ ۰.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳۹۳,۲۰۰ (سیصد و نود و سه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹۳,۲۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۵۱ امروز
۳۹۵,۲۰۰ ۴۰۰ ۰.۱ روز قبل
۳۹۴,۸۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۳.۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۵۲۷,۰۰۰ (پانصد و بیست و هفت هزار) تومان به ۵۲۴,۲۰۰ (پانصد و بیست و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲۴,۲۰۰ -۲,۸۰۰ -۰.۵۴ امروز
۵۲۷,۰۰۰ ۶۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۵۲۶,۴۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۳.۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۷۰۵,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۰۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۳ امروز
۱,۷۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۱,۷۰۸,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰ -۳.۸۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، دلار که روز قبل تا ۱۱,۳۸۹ (یازده هزار و سیصد و هشتاد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۱۱,۵۰۰ (یازده هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۵۰۰ ۱۱۱ ۰.۹۶ امروز
۱۱,۳۸۹ -۵۰۰ -۴.۴ روز قبل
۱۱,۸۸۹ -۲۱۱ -۱.۷۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۹۸۰ (یازده هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۳ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۳,۴۰۰ (سیزده هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۴۰۰ ۱۰۰ ۰.۷۴ امروز
۱۳,۳۰۰ -۵۵۰ -۴.۱۴ روز قبل
۱۳,۸۵۰ -۲۰۰ -۱.۴۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۲۹ درصدی، از ۱۴,۶۸۷ (چهارده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۱۴,۸۸۰ (چهارده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۲۴۵ (سه هزار و دویست و چهل و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۴,۱۳۳ (چهار هزار و یکصد و سی و سه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۹۳ (دو هزار و نود و سه ) تومان، دلار کانادا ۹,۱۲۷ (نه هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۸,۳۷۹ (هشت هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۰۵۹ (دوازده هزار و پنجاه و نه ) تومان، منات آذربایجان ۷,۰۱۴ (هفت هزار و چهارده ) تومان، روبل روسیه ۱۹۰ (یکصد و نود ) تومان، بات تایلند ۳۸۶ (سیصد و هشتاد و شش ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۸۹۶ (دو هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۳,۸۹۴,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۳,۹۱۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۱۴,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۵۱ امروز
۳,۸۹۴,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۱.۲۹ روز قبل
۳,۹۴۴,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۳.۸۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۰۵,۰۰۰ (چهار میلیون و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۰۵,۰۰۰ -۲۱,۰۰۰ -۰.۵۳ امروز
۴,۰۲۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۳۹ روز قبل
۴,۰۱۰,۰۰۰ -۱۶۲,۰۰۰ -۴.۰۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۱۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۷.۱۴ درصدی، از ۱,۲۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار) تومان به ۱,۳۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹۵۹,۰۰۰ (نهصد و پنجاه و نه هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند