وی افزود: بعد از مرگ پدر، برادرم از این ماجرا با خبر شد و کینه به دل گرفت. او می‌گفت باید طبق قانون سهم من از ارثیه پدرمان بیشتر باشد و من باید سهم اضافه‌ای را که گرفته‌ام به او برگردانم. اما من با این موضوع مخالف بودم. تا اینکه دو روز قبل برادرم به مقابل خانه‌ام آمد و درخواستش را دوباره مطرح کرد اما من وقتی مخالفت کردم با تهدید و به همراه دو نفر از دوستانش مرا به زور سوار خودروی پژویی کردند و ربودند.

او ادامه داد: بعد از آن، مرا به خانه‌ای در شیراز بردند و ۲۴ ساعت در آنجا نگه داشتند. آنها از من خواستند برگه‌هایی را امضا کنم که نشان می‌داد من آنچه برادرم خواسته است را به او برگردانده‌ام. اما قبول نکردم. بعد از آن مرا سوار خودرو کرده و به تهران آوردند.

در تهران هم ۲۴ ساعت مرا نگه داشتند اما چون موفق نشدند از من چنین امضایی بگیرند آزادم کردند.

با شکایت دختر جوان، بازپرس زمانی از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، دستور بازداشت برادر او و دو دوستش را صادر کرد. در ادامه تحقیقات سه مرد جوان بازداشت شدند. برادر شاکی در تحقیقات گفت: زمانی که متوجه شدم خواهرم دو برابر من سهم برده است، از او کینه به دل گرفتم و تصمیم گرفتم که حقم را از او پس بگیرم. از او خواستم که با رضایت خودش این کار را انجام دهد اما وقتی مقاومت کرد با همدستی دو نفر از دوستانم او را ربودیم تا به زور وادارش کنم پای برگه‌ها را امضا کند.

تحقیقات از سه مرد جوان در این رابطه ادامه دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند