ترامپ در صفحه توئیترش نوشت :

مکزیک کمکی برای متوقف کردن موج مهاجران غیرقانونی به سمت کشور ما نمی‌کند. آنها فقط حرف می‌زنند و کاری انجام نمی‌دهند. مانند هندوراس، گواتمالا و السالوادور که سال‌هاست از ما پول می‌گیرند و کاری نمی‌کنند. دمکرات‌ها هم اهمیتی به این موضوع  نمی‌دهند. شاید مرزهای جنوبی را ببندم.

گفتنی است که ترامپ از زمان روی کار آمدن در زمینه مهاجرت موانعی را ایجاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که  ورود مهاجران غیرقانونی باعث افزایش جرم و جنایت می شود.

ترامپ ماه قبل برای تامین امنیت مرز مکزیک وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد که متعاقب آن کنگره هفته پیش رسما تصمیم ترامپ را رد کرد. اما رئیس جمهوری آمریکا اولین وتوی خود را با لغو رای کنگره انجام داد.