خدادادی؛ مدیرعامل هلال احمر خوزستان گفت: فرمانداری آبادان در تاریخ ۴ فروردین ۹۸ ساعت ۲۱ به جمعیت هلال احمر شهرستان اعلام کرد که سیل بندهای روستاهای دهستان اروندکنار شکسته شده و روستاها دچار سیل شدند.

*سیل در اثر مد دریا و ورود به رودخانه و طغیان آب نهرهای روستاها ایجاد شده است. 

*متأسفانه دو کودک ۳ و ۶ ساله در اثر سقوط در نهر قصر، جان خود را از دست دادند. 

*آسیب دیدگان: ۱۸۰ خانوار

*روستاهای نهرقصر(۴۰ خانوار)، نهر دایر(۶۰ خانوار)، ابوچنبه(۵۰ خانوار)، ابودگل(۲۰ خانوار) و عریض(۱۰ خانوار) دچار آسیب ناشی از سیل شدند. 

*ورود آب رودخانه به برخى از منازل گزارش شده است. 

*اقدامات امدادی صورت گرفته: دو تیم ارزیاب در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه دوشنبه ۴ فروردین ۹۸ به اروندکنار اعزام شدند.  ارزیابی مناطق آسیب دیده هنوز ادامه دارد. 

*عوامل امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان در سراسر استان به حالت آماده باش درآمده اند.