سید عباس صالحی درباره حمله تروریستی نیوزیلند در توییتر نوشت: «تیغ ابن ملجم ها، کنیسه و مسجد نمی شناسد و سهم نفرت افکنان کمتر از تیغ به دستان نیست. تیغ ها از مزرع نفرت و کین می رویند.»

5156185جمعه ۲۴ اسفند در حملاتی تروریستی نیوزیلند عده زیادی از مسلمانان در ۲ مسجد به قتل رسیدند.